"Een inspirerende
en leerzame
zoektocht met
onverwachte en
bruikbare
oplossingen"

Coert van Lare
AkzoNobel

"Dank voor het
inzicht in hoe wij
de cargo-
community
op Schiphol
aansluiten op
onze innovatie!"

Nanne Onland
Cargonaut

"Ze verrijken
ideeën echt tot
breaktrough
niveau, na een
zeer heldere
analyse"

Tjeerd Jongsma
ISPT

"Zeer waarde-
volle reflecties
om onze ver-
nieuwingen
stevig te doen
wortelen"

Ron Boelsma
Nationale Politie

"Nieuwe inzichten
opdoen door
te gluren bij
de buren was
echt een
eye-opener"

Hans Haringa
Shell

"Mede dankzij
jullie krijgt de
reis van de
energie transitie
zo’n andere
dimensie"

Marko Kruithof
Stedin

"Ons idee was
radicaal nieuw.
Iedereen het
juiste voort-
schrijdend
inzicht geven,
bleek de key!"

Wiebe van Druten
FrieslandCampina

"Zij brengen
andere invals-
hoeken en
onverwachte
ideeën in die
onze bedrijfs-
blindheid opheft"

Mark Dingerdis
Boon Edam

"Voor alles
bestaat een
oplossing,
de kunst zit ‘m
in het zoeken.
Zij helpen je
anders kijken"

Gert Jan Snijders
Bronkhorst

"Hun gedegen
functionele
analyse van het
probleem bleek
de start van
een inspirerende
ontdekkingstocht"

Jos Tissen
Unilever

"Innovative
Partners helpt
te verbinden,
te verdiepen en
te verbreden"

Lex Molenaar
SKF

"Innovative
Partners heeft
ons geleerd
om verder te
kijken dan onze
vliegtuigneus
lang is!"

Leo Muijs
Fokker

Advies

U bent op zoek naar innovatieve oplossingen voor een inhoudelijk complexe uitdaging. Het betreft
een product, productie of proces-vraagstuk. De organisatie wil snel, doeltreffend en kosteneffectief nieuwe inzichten en ideeën opdoen. Dat kan.

Innovative Partners is gespecialiseerd in het genereren van Nieuwe Inzichten, Inspiratie en Ideeën.

Samen met het R&D-, Engineering- of Projectteam analyseren wij de uitdaging en bekende ideeën waarna we bekijken welke soortgelijke zaken er spelen in andere domeinen om vervolgens met Contextmapping te bepalen wat daarvan relevant is en wat niet.

Tenslotte gaan we met het programma Patent Inspiration gericht op zoek naar dat persoon, bedrijf of kennisinstelling in een ander domein, die iets doet, weet of bezit wat van waarde is voor onze uitdaging. Door daarmee in contact te treden worden inzichten omgezet in Nieuwe Ideeën (Gluren bij de Buren).