• “INNOVATIVE
  PARTNERS
  HELPT TE VERBINDEN,
  TE VERDIEPEN EN
  TE VERBREDEN”

  LEX MOLENAAR

  SKF

 • “MEDE DANKZIJ
  JULLIE KRIJGT DE
  REIS VAN DE
  ENERGIE TRANSITIE
  ZO’N ANDERE
  DIMENSIE”

  MARKO KRUITHOF

  Stedin

 • HUN GEDEGEN
  FUNCTIONELE
  ANALYSE VAN HET
  PROBLEEM 
  BLEEK
  DE START VAN
  EEN
  INSPIRERENDE
  ONTDEKKINGSTOCHT

  JOS TISSEN

  Unilever

 • “VOOR ALLES
  BESTAAT EEN OPLOSSING,
  DE KUNST ZIT ‘M
  IN HET ZOEKEN.
  ZIJ HELPEN JE ANDERS KIJKEN”

  GERT JAN SNIJDERS

  Bronkhorst

 • “ZE VERRIJKEN
  IDEEËN ECHT TOT
  BREAKTROUGH
  NIVEAU, NA EEN
  ZEER HELDERE ANALYSE”

  TJEERD JONGSMA

  ISPT

 • “INNOVATIVE
  PARTNERS HEEFT
  ONS GELEERD
  OM VERDER TE
  KIJKEN DAN ONZE
  VLIEGTUIGNEUS
  LANG IS!”

  LEO MUIJS

  Fokker

 • “NIEUWE INZICHTEN
  OPDOEN DOOR
  TE GLUREN BIJ
  DE BUREN WAS
  ECHT AN EYE OPENER”

  HANS HARINGA

  SHELL

 • “ZEER WAARDE-
  VOLLE REFLECTIES
  OM ONZE VER-
  NIEUWINGEN
  STEVIG TE DOEN
  WORTELEN”

  RON BOELSMA

  Nationale Politie

 • “EEN INSPIRERENDE
  EN LEERZAME
  ZOEKTOCHT MET
  ONVERWACHTE EN
  BRUIKBARE OPLOSSINGEN”

  COERT VAN LARE

  akzoNobel

 • “DANK VOOR HET
  INZICHT IN HOE WIJ
  DE CARGO-COMMUNITY
  OP SCHIPHOL
  AANSLUITEN OP
  ONZE INNOVATIE!”

  NANNE ONLAND

  CARGONAUT

 • ZIJ BRENGEN
  ANDERE 
  INVALS-
  HOEKEN EN
  ONVERWACHTE
  IDEEËN IN DIE
  ONZE BEDRIJFS-
  BLINDHEID OPHEFT

  MARK DINGERDIS

  Boon Edam

 • “ONS IDEE WAS
  RADICAAL NIEUW.
  IEDEREEN HET
  JUISTE VOORT-
  SCHRIJDEND
  INZICHT GEVEN,
  BLEEK DE KEY!”

  WIEBE VAN DRUTEN

  FRIESLANDCAMPINA

NIEUWE INZICHTEN, INSPIRATIE EN IDEEËN

Complexe uitdagingen zijn lastig op te lossen. Mede omdat men blijft steken bij bekende ideeën en oplossingen, die vaak net te kort schieten. Men weet niet of er buiten het eigen werkterrein betere ideeën zijn. Een doelgerichte
blik naar relevante kennis in andere industrieën en sectoren ontbreekt. Heel begrijpelijk en menselijk. Maar hoe en waar vinden we die nieuwe ideeën? Vraag het aan Innovative Partners!

Innovative Partners is gespecialiseerd
in het genereren van Nieuwe Inzichten, Inspiratie en Ideeën.
Door Advies of Training verkrijgen Projectmanagers, R&D’ers, Engineers en Innovatoren die nieuwe input, die nodig is om de juiste innovatieve oplossing te bedenken.

Centraal hierbij staat de TRIZ methode en het programma Patent Inspiration. Na een grondige analyse worden de ontbrekende inzichten en ideeën snel, doeltreffend en op kosteneffectieve wijze opgespoord.

30 sec Sales Pitch

Veel prachtige ideeën sneuvelen, omdat de ideehouder niet in staat is geweest ‘beslissers’ duidelijk te maken wat de waarde en reikwijdte van zijn idee is. In de communicatie met anderen heeft hij of zij niet die begripsvorming gekweekt, die nodig was voor de continuïteit van het proces. Dat kan anders.

Om alle stakeholders aan boord te krijgen en te houden is een korte, heldere, ondubbelzinnige beschrijving van Nut, Noodzaak en Toegevoegde Waarde essentieel! En dat in een 30 sec Pitch, want meer onthoudt men niet. Maar ook een Pitch die meerdere typen stakeholders bekoort, want different stories for different people!

 

 

“Welk probleem of kans dienen we met deze exercitie te adresseren en hoe urgent is dat? Waarom is ons idee om dit probleem of kans te adresseren nuttig in vergelijk met alternatieven. Waarom dienen wij daar nu tijd en energie in te stoppen? Wat gaat deze exercitie ons opleveren of wat missen we als we het niet doen? En welke randvoorwaarden zijn hier van kracht? Wie is eigenlijk hier de afzender en wie de ontvanger?” Allemaal relevante vragen die een Pitch dient af te dekken.

Het opstellen van een dergelijk 30 sec Pitch vraagt om deskundige begeleiding daar vele uitvoerders zich op enkele zaken “blindstaren” en het overzicht uit het oog verliezen. Wij formuleren met hen de juiste 30 sec Pitch, die ook nog eens in de tijd aangepast wordt aan het voortschrijdend inzicht.

Knoppenbord

Naast het genereren van nieuwe ideeën is het creëren van draagvlak voor die ideeën binnen de organisatie, maar ook daarbuiten, vaak heel lastig. Diverse stakeholders doorzien niet meteen de kracht, reikwijdte en waarde van het gepresenteerde idee. Het wordt (nog) niet “begeerd”.
Edoch het is een economisch feit, dat alleen begeerde ideeën uiteindelijk tot waarde creatie leiden.

Innoveren is het langdurig proces van het bedenken, ontwikkelen en realiseren van een begeerd idee. In dat proces hebben leidinggevenden en uitvoerders specifieke rollen te vervullen, die gedurende het proces veranderen. Er is ook een cruciale rol weggelegd voor een innovatieregisseur, die alle betrokkenen verbindt aan dit proces en uitkomst

Gluren bij de Buren

De TRIZ methode gaat uit van het feit dat problemen op generiek niveau met elkaar te vergelijken zijn. Hierdoor worden oplossingen van anderen toepasbaar op de eigen specifieke situatie.

De ervaring leert dat een daadwerkelijke ontmoeting tussen de probleemhouder  en die ander, waarin beiden hun context verklaren en de overlap onderzoeken, tot de meeste relevante inzichten leidt.

Wij selecteren die “onverwachte” partijen en benaderen hen voor medewerking. Daarna organiseren, modereren en doen verslag van deze ontmoetingen. Dit alles noemen wij “Gluren bij de Buren”.

 

 

Contextmapping

Door antwoorden te geven op een aantal vooraf gedefinieerde vragen, wordt de brede context waarin het probleem zich voordoet in kaart gebracht. Er wordt aan “alles” gedacht.

Vervolgens wordt er een focus aangebracht, wat nu eigenlijk het werkelijke probleem is. Hierdoor weten de direct betrokkenen welke uitdaging geadresseerd moet worden en kunnen dat ook helder aan derden uitleggen.

Patent Inspiration

Patent Inspiration is een eenvoudig
te bedienen software programma
welke gebaseerd is op de TRIZ methode. Patent Inspiration indexeert dagelijks patenten en analyseert patent-teksten. Patenten zijn een zeer bruikbare en
rijke informatiebron, omdat hierin problemen en oplossingen goed gedefinieerd en gestructureerd zijn.

De semantische zoekmachine achter Patent Inspiration is dan ook in staat
om aan de hand van woordcombinaties te zoeken in ca.70 miljoen patenten en daaruit de gevraagde informatie te destilleren en te rangschikken naar
36 vooraf gedefinieerde analyses.
Men kan vervolgens op zeer eenvoudige wijze verder in-of uitzoomen op specifieke uitkomsten, waardoor men
in aanraking komt met ongebruikelijke, maar relevante kennis(-dragers).

Patent Inspiration is voor twee verschillende doelgroepen een uiterst effectieve tool; specialisten en generalisten. Specialisten gebruiken Patent Inspiration om snel bruikbare

informatie te vinden over nieuwe ontwikkelingen en trends in het eigen domein om daarmee eigen problemen op te lossen.

Generalisten gaan juist op zoek naar oplossingen buiten het eigen domein om inspiratie op te doen voor een gestructureerde brainstorm of voor “out of the box thinking” Daarnaast is Patent Inspiration een goedkope Patent Search & Analyse tool voor iedereen die met patenten van doen heeft.

Innovative Partners is ‘reseller’ van
deze gebruiksvriendelijke en krachtige zoekmachine. Via ons kunt u een licentie met korting verkrijgen. Wij trainen de gebruikers om de vele mogelijkheden van het programma optimaal te benutten. Tevens ondersteunen wij opdrachtgevers om met Patent Inspiration op zoek te gaan naar specifieke Nieuwe Inzichten, Inspiratie en Ideeën.

www.patentinspiration.com

TRIZ methode

De term TRIZ is Russisch en staat voor ‘de Theorie van Inventief Problemen Oplossen’. De grondlegger van TRIZ is de Rus Altshuller.
Deze uitvinder en medewerker van het octrooibureau van de Russische marine raakte halverwege de vorige eeuw geïntrigeerd door de vraag: Hoe komt een uitvinding tot stand? Na een studie van duizenden patenten kwam hij tot de ontdekking dat het geen toevalstreffers waren, maar een logisch gevolg van vaste patronen van inventief denken. Met behulp van zijn theorie heeft hij ook aangetoond dat problemen op generiek niveau met elkaar te vergelijken zijn.
Hierdoor worden oplossingen van anderen toepasbaar op de eigen specifieke situatie.

Hieronder geven we een fictief en eenvoudig voorbeeld om de methode concreter te maken. We hebben het volgende specifieke probleem: krijg cola uit een flesje zonder het flesje met je handen aan te raken. Met een rietje?

Bezien op een generiek niveau stellen we vast dat we vloeistof in beweging moeten krijgen. In andere situaties gebeurt dit onder andere door zuigen, pompen, verdampen en indikken. Er ontstaan dan legio mogelijkheden om het probleem op te lossen. Zo kom je op de alternatieven: spons, koken en minder voor de hand liggend, mentholtablet en tampon.

© 2022 Innovative Partners | Privacybeleid
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen
bieden.